Anneal Συνώνυμα



Anneal Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • μετριάσουμε, σκληρύνει, σκληραίνουν, χάλυβα, ενίσχυση, indurate, caseharden.

Anneal Συνώνυμο συνδέσεις: σκληρύνει, σκληραίνουν, ενίσχυση, indurate,