Altruist Συνώνυμα



Altruist Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • ευεργέτης, φιλάνθρωπος, ανθρωπιστική, άγγελος, προστάτης, δότη, subsidizer, καλό σαμαρείτη, κυρία άφθονη, κάνει-gooder, των φιλελευθέρων.

Altruist Συνώνυμο συνδέσεις: ευεργέτης, φιλάνθρωπος, ανθρωπιστική,

Altruist Αντώνυμα