φινάλε Συνώνυμα


Φινάλε Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • καταγγελία, τέλος, finis, λήξης, κορύφωση, windup, αδιέξοδο, κουρτίνες.
φινάλε Συνώνυμο συνδέσεις: καταγγελία, τέλος, finis, λήξης, κορύφωση, windup, αδιέξοδο,

φινάλε Αντώνυμα