φανατικός ΣυνώνυμαΦανατικός Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • συνήθης, χρόνια, καθιερωμένες, επιβεβαιωμένη, βαθιά ριζωμένη, μακροχρόνια, καθαρές, σταθερό, χρόνο τίμησε, ανεκρίζοτος, πανάρχαιο, συνήθη, ριζωμένη.

Φανατικός Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • ενθουσιώδης, monomaniac, ζηλωτής, εξτρεμιστής, οραματιστής, φανατικός, θερμοκέφαλος, καρύδι.
  • φανατικός.

φανατικός Συνώνυμο συνδέσεις: συνήθης, χρόνια, βαθιά ριζωμένη, μακροχρόνια, σταθερό, συνήθη, ενθουσιώδης, ζηλωτής, εξτρεμιστής, φανατικός, φανατικός,