υπερβαίνει ΣυνώνυμαΥπερβαίνει Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • υπερβαίνω, νικησουν, αρχική σελίδα, καλύτερα, υπέρβαση, υπερέχουν, υπερβαίνουν, ξεπερνά, νικήσει, το παρακάνετε, υπερβούμε, περάσει.

υπερβαίνει Συνώνυμο συνδέσεις: νικησουν, υπέρβαση, υπερβαίνουν, νικήσει, το παρακάνετε, υπερβούμε, περάσει,