υπάκουος ΣυνώνυμαΥπάκουος Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • υπάκουο, σύμμορφα, υποτακτική, nonresistant, υποταγμένη, υπάκουα, πλήρης σεβασμού, tractable, δεκτική, σεβασμό, παραγάγει, acquiescent, σύμμορφος, νομοταγείς.

υπάκουος Συνώνυμο συνδέσεις: υπάκουο, nonresistant, υπάκουα, πλήρης σεβασμού, tractable, δεκτική, σεβασμό, acquiescent, σύμμορφος, νομοταγείς,

υπάκουος Αντώνυμα