ττε ΣυνώνυμαΤτε Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • έλος, λάσπη, τέλμα, βάλτο, slough, βάλτος, κινούμενη άμμο.

ττε Συνώνυμο συνδέσεις: έλος, λάσπη, τέλμα, βάλτο,