τη σταθεροποίηση ΣυνώνυμαΤη Σταθεροποίηση Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • εξασφαλίζει, άγκιστρο, άγκυρα, εγκατασταθούν, δένει, καθορίσει, έδαφος, ρίζα, σταθερή, ενίσχυση.

τη σταθεροποίηση Συνώνυμο συνδέσεις: άγκιστρο, άγκυρα, εγκατασταθούν, καθορίσει, έδαφος, ρίζα, σταθερή, ενίσχυση,

τη σταθεροποίηση Αντώνυμα