συντήρηση ΣυνώνυμαΣυντήρηση Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • επισκευή, καλή κατάσταση, υπηρεσία, συντήρηση, κατάσταση, θεματοφυλακής, διατήρησης.
  • συντήρηση, επισκευή, διαχείρισης, διατήρησης, συντήρησης, λειτουργίας, καθαριότητας, τροφή, διαβίωσης, δαπάνη, επιβάρυνση, κόστος.
  • υποστήριξη, συντήρηση, πληρωμή, διαβίωσης, διατάξεις, διατηρήστε, επιμέλεια, προμήθειες, απαραίτητα.

συντήρηση Συνώνυμο συνδέσεις: υπηρεσία, συντήρηση, κατάσταση, συντήρηση, τροφή, δαπάνη, υποστήριξη, συντήρηση, πληρωμή, επιμέλεια, προμήθειες, απαραίτητα,