συνήθης ΣυνώνυμαΣυνήθης Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • σύνηθες, κοινή, κάθε ημέρα, γενική, συνηθισμένο, διαδεδομένη, συνηθίσει, wonted, συνήθης, εξοικειωμένοι, κανονική, τακτική, συχνή, αναμενόμενη.

συνήθης Συνώνυμο συνδέσεις: γενική, συνηθισμένο, διαδεδομένη, συνηθίσει, συνήθης, εξοικειωμένοι, κανονική, τακτική,

συνήθης Αντώνυμα