συνέπεια Συνώνυμα


Συνέπεια Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • αποτέλεσμα, γεγονός, συνέχεια, επιπτώσεις, επακόλουθα, ανάπτυξη, θέμα.
  • διάκριση, σημείωση, σημασία, στιγμή, βάρος, εισαγωγής.
συνέπεια Συνώνυμο συνδέσεις: αποτέλεσμα, γεγονός, συνέχεια, επιπτώσεις, ανάπτυξη, θέμα, διάκριση, σημείωση, σημασία, στιγμή, βάρος,

συνέπεια Αντώνυμα