συμπέρασμα Συνώνυμα


Συμπέρασμα Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • αφαίρεση, συμπεράσματα, διαίσθηση, τεκμήριο, υπόθεση, κατασκευή, εικασίες, ανάγνωση, φυσικό επακόλουθο.
  • έκβαση, αποτέλεσμα, κορύφωση, τέλος, τελευταίο, φινάλε, denouement, γεγονός, φρούτα, ωμέγα, τέρμα.
  • καταγγελία, τέλος, φινίρισμα, διακοπή, surcease, παύση, κλείσιμο, windup, σταδιακή κατάργηση.
  • συναγωγή, αφαίρεση, απόφαση, πεποίθηση, άθροιση.

Συμπέρασμα Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • αποφασίσει, καθορίζουν, διορθώσετε, επίλυση, διάταγμα, δημιουργία.
  • εγκατασταθούν, επίδραση, τέλος, να καταγγείλει, φινίρισμα, καταναλώνω, να κλείσει, να επιλύσει, περατωθεί.
  • συμπεράνει, συμπεράνουμε, λόγο, κρίνω, συγκεντρώσει, υπολογίζω, ας υποθέσουμε ότι.
συμπέρασμα Συνώνυμο συνδέσεις: αφαίρεση, διαίσθηση, υπόθεση, κατασκευή, εικασίες, ανάγνωση, φυσικό επακόλουθο, αποτέλεσμα, κορύφωση, τέλος, φινάλε, denouement, γεγονός, φρούτα, τέρμα, καταγγελία, τέλος, φινίρισμα, διακοπή, surcease, παύση, κλείσιμο, windup, σταδιακή κατάργηση, αφαίρεση, απόφαση, πεποίθηση, άθροιση, επίλυση, διάταγμα, δημιουργία, εγκατασταθούν, τέλος, φινίρισμα, συμπεράνουμε, λόγο, συγκεντρώσει, υπολογίζω, ας υποθέσουμε ότι,

συμπέρασμα Αντώνυμα