συλλέγονται ΣυνώνυμαΣυλλέγονται Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • συναρμολογούνται, συγκεντρώθηκαν, συγκέντρωσε, συμπυκνωμένο, συγκεντρώσει, γεμάτη.
  • σύνθεση, ψύχραιμος, ατάραχος, αδιάφορος, δροσερό, levelheaded, ήρεμη.

συλλέγονται Συνώνυμο συνδέσεις: συγκεντρώσει, γεμάτη, σύνθεση, ατάραχος, αδιάφορος, δροσερό, levelheaded,

συλλέγονται Αντώνυμα