συγκράτηση ΣυνώνυμαΣυγκράτηση Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • εμποδίζουν, καταστολή, αναστέλλει, περιορίσετε, εμπόδιζαν, ελέγχου, έλεγχος, χαλινάρι, πρόσδεσης, μειονέκτημα, περιορίζουν, λουρί, μανωμένα.
  • σύλληψη, κρατήστε, φυλακίζουν, συλλάβει, κλειδώσει, παρακρατεί, φυλακή, straitjacket, να τους δέσουν χειροπόδαρα, manacle, θέσει μακριά, περιορίζουν, εγκλείει, κρατούν, κλείνουν.

συγκράτηση Συνώνυμο συνδέσεις: εμποδίζουν, καταστολή, ελέγχου, χαλινάρι, πρόσδεσης, μειονέκτημα, μανωμένα, σύλληψη, κρατήστε, φυλακίζουν, κλειδώσει, παρακρατεί, φυλακή, manacle,

συγκράτηση Αντώνυμα