στερεώστε ΣυνώνυμαΣτερεώστε Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • αποδίδουν, ασφαλές, σύνδεση, γραβάτα, δεσμεύουν, διορθώσετε, επιθέτει, κάνει γρήγορα, να ενταχθούν, να ενώσει.

στερεώστε Συνώνυμο συνδέσεις: αποδίδουν, σύνδεση, γραβάτα, δεσμεύουν,