σταθερό ΣυνώνυμαΣταθερό Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • αποφασιστική.
  • σταθερή.

σταθερό Συνώνυμο συνδέσεις: αποφασιστική, σταθερή,