σπασμοί ΣυνώνυμαΣπασμοί Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • σπασμός, ταιριάζει, παροξυσμό, throe, τρόμος, pang, οξύς πόνος, παλμός, tic, σύσπαση.

σπασμοί Συνώνυμο συνδέσεις: ταιριάζει, παροξυσμό, throe, τρόμος, pang, οξύς πόνος, παλμός, tic, σύσπαση,