πρόθεση Συνώνυμα


Πρόθεση Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • σημαίνει, σχέδιο, σχεδιασμός, καθορίζουν, επίλυση, στοχεύουν, επιθυμούν, ελπίδα, destine, εξετάσουμε, περιμένουμε, κλίση, προτείνει, σχήμα, υπολογίζω.
πρόθεση Συνώνυμο συνδέσεις: σημαίνει, σχέδιο, επίλυση, στοχεύουν, ελπίδα, destine, περιμένουμε, κλίση, σχήμα, υπολογίζω,