προστασία ΣυνώνυμαΠροστασία Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • ασφαλείας, διασφάλισης, άμυνα, ρολόι, καταφύγιο, ασφάλεια, κάλυψη, ασπίδα, πανοπλία, συντήρησης, διατήρησης, φροντίδα, επιμέλεια, φύλαξη, αιγίδα.

Προστασία Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • φρουρά, ασπίδα, υπεράσπιση, οθόνη, επιβλέπουν, φροντίζουν, πρωταθλητής, παρέχει φροντίδα, διασφάλισης, ασφαλή, καταφύγιο, οχυρώσουν, bulwark, καλύπτει, λιμάνι, chaperon.

προστασία Συνώνυμο συνδέσεις: διασφάλισης, άμυνα, καταφύγιο, κάλυψη, πανοπλία, επιμέλεια, φύλαξη, αιγίδα, φρουρά, οθόνη, φροντίζουν, πρωταθλητής, διασφάλισης, καταφύγιο, οχυρώσουν, λιμάνι,

προστασία Αντώνυμα