προκαλούν Συνώνυμα


Προκαλούν Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • καλέσει, προκαλούν, διεγείρουν, αφυπνίσει, educe, επιστρατεύω, πρόκληση, διεγείρει, ισοπαλία, πλάθω.
προκαλούν Συνώνυμο συνδέσεις: καλέσει, προκαλούν, διεγείρουν, educe, πρόκληση, διεγείρει, πλάθω,