πνίγονται ΣυνώνυμαΠνίγονται Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • καταβάλλω, ξεπερνούν, αμβλύνουν ξανά, κλίβανοι αποτέφρωσης και ταχυαποτεφρωτήρες, καταπνίξει, πνίξουν, αναιρεί, σβήνω, καταστολή, κατάσβεση, σκουπίστε, εξαφανίσουν.
  • καταδυθείτε, βυθίζεται, καταπιεί, πλημμύρες, κατακλύζω, κατακλύζουν, νεροχύτη, υπερχείλισης.

πνίγονται Συνώνυμο συνδέσεις: καταβάλλω, αμβλύνουν ξανά, κλίβανοι αποτέφρωσης και ταχυαποτεφρωτήρες, καταπνίξει, αναιρεί, σβήνω, καταστολή, σκουπίστε, εξαφανίσουν, καταδυθείτε, καταπιεί, κατακλύζουν, νεροχύτη,