πιό Congesτα ΣυνώνυμαΠιό Congesτα Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • πλήθος, φράξει, μαρμελάδα, γλουταμική, υπερφόρτωση, συσσωρεύονται, πνιγούν, πακέτο, φουσκώνω, πατήστε, χώνω, συμπληρώσετε.

πιό Congesτα Συνώνυμο συνδέσεις: πλήθος, φράξει, μαρμελάδα, γλουταμική, συσσωρεύονται, πνιγούν, πακέτο, φουσκώνω, πατήστε, χώνω,