πιστός ΣυνώνυμαΠιστός Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • αναχαίτιση.

Πιστός Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • ακολουθούσε, οπαδός, υποστηρικτής, λάτρης, μαθητής, μετατροπή, proselyte, religionist, φανατικός, ζηλωτής.

Πιστός Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • σταματήσει, στέλεχος, περιστολή, σφραγίδα, κλείσιμο, συνδέστε, πήξει, σύλληψη, αναστέλλουν, ελέγξτε, μείνετε, αφοσιωμένος.

πιστός Συνώνυμο συνδέσεις: οπαδός, υποστηρικτής, λάτρης, μαθητής, μετατροπή, proselyte, φανατικός, ζηλωτής, σταματήσει, στέλεχος, σφραγίδα, κλείσιμο, σύλληψη, αναστέλλουν, αφοσιωμένος,

πιστός Αντώνυμα