παλληκάρι ΣυνώνυμαΠαλληκάρι Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • αποφασιστική, αποφασιστικός, σταθερή, επιχείρηση, ένθερμος, stouthearted, αδάμαστο, γενναία, τολμηρή, άφοβος, θαρραλέος, ατρόμητος, ψυχωμένος, ψυχωμένες.
  • ισχυρή, σκληραγωγημένο, ανθεκτική, έντονη, εύρωστη, ταινίες, ισχυρό, hale, αρτιμελείς, σωματώδης, ρωμαλέος, νευρώδης, μυώδης.

παλληκάρι Συνώνυμο συνδέσεις: αποφασιστική, σταθερή, επιχείρηση, ένθερμος, stouthearted, αδάμαστο, γενναία, τολμηρή, άφοβος, θαρραλέος, ατρόμητος, ψυχωμένος, ψυχωμένες, ισχυρή, ανθεκτική, έντονη, ταινίες, ισχυρό, hale, αρτιμελείς, σωματώδης, ρωμαλέος, νευρώδης,

παλληκάρι Αντώνυμα