οριοθετούν ΣυνώνυμαΟριοθετούν Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • δεσμεύεται.
  • περικυκλώνουν, καλύπτουν, δαχτυλίδι, ζώνομαι, ζωνάρι, στεφάνη, ζώνη.
  • περιοριστεί, περιορισμό, περιορίζουν, δεσμεύουν, συγκράτηση, κορσέ, κηρύξει εκτός νόμου, καθορίζουν, στρίφωμα, εμποδίζουν, οριοθετούν, περιέχουν.
  • σήμα.

οριοθετούν Συνώνυμο συνδέσεις: περικυκλώνουν, δαχτυλίδι, ζώνομαι, ζωνάρι, ζώνη, δεσμεύουν, συγκράτηση, κηρύξει εκτός νόμου, εμποδίζουν, οριοθετούν, περιέχουν, σήμα,