μαμπλ Συνώνυμα


Μαμπλ Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • ψιθυρίζω, φύσημα, γρύλισμα, γκρινιάζουν, τραύλισμα, κηφήνας, βουίζει.

Μαμπλ Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • ψιθυρίζω, φύσημα, στρίφωμα και haw, γρύλισμα, τραύλισμα, γκρινιάζουν, διστάσετε, κηφήνας, βουίζει, παραπαίουν, ψιθυρίζουν, καταπιούν τα λόγια κάποιου.
μαμπλ Συνώνυμο συνδέσεις: ψιθυρίζω, φύσημα, γκρινιάζουν, κηφήνας, βουίζει, ψιθυρίζω, φύσημα, γκρινιάζουν, διστάσετε, κηφήνας, βουίζει, παραπαίουν,

μαμπλ Αντώνυμα