κλείστε Συνώνυμα


Κλείστε Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • αφήσει, πάει μακριά, αναχωρούν, απογείωση, πάει, αποσύρει, συνταξιοδοτούνται, φεύγω εσπευσμένα, αφαιρέστε, έξοδο, εγκαταλείψω, εγκαταλείπουν, εγκαταλείψει, διάσπαση.
  • παύει, απέχουν, εγκαταλείψουν, αποκηρύξει, παραιτηθεί, διακόψει, πτώση, φύγει μακριά, σταματήσει, εγκαταλείψει, συμπέρασμα.
κλείστε Συνώνυμο συνδέσεις: αναχωρούν, απογείωση, πάει, φεύγω εσπευσμένα, έξοδο, εγκαταλείψει, διάσπαση, παύει, απέχουν, αποκηρύξει, παραιτηθεί, διακόψει, πτώση, σταματήσει, εγκαταλείψει, συμπέρασμα,

κλείστε Αντώνυμα