καταθέσει Συνώνυμα


Καταθέσει Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • καταστολή, συντρίψει, καταπνίξει, αναιρεί, σιωπή, υποτάξει, σπάσει, καταστρέψει, ξεπεραστούν, καταβάλλω, ξεπερνούν, κατεδαφίσει, ναυάγιο, εξάλειψη, καταστέλλουν.
  • υποβαθμίσει, υποβιβασμός, ταπεινός, ταπεινώσει, ξεφουσκώσει, ντροπή, αποθαρρύνω, ζαλίζω, μείωση, παρεκκλίνουν, δυσφημεί, την πρακτική, χλεύη.
καταθέσει Συνώνυμο συνδέσεις: καταστολή, συντρίψει, καταπνίξει, αναιρεί, σιωπή, υποτάξει, σπάσει, καταστρέψει, ξεπεραστούν, καταβάλλω, κατεδαφίσει, ναυάγιο, εξάλειψη, καταστέλλουν, υποβαθμίσει, υποβιβασμός, ταπεινός, ταπεινώσει, ξεφουσκώσει, ντροπή, αποθαρρύνω, ζαλίζω, μείωση, παρεκκλίνουν, την πρακτική, χλεύη,

καταθέσει Αντώνυμα