καταγγελία Συνώνυμα


Καταγγελία Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • θρήνος, διαμαρτυρία, θρηνολογία, αντίρρηση, απλό, αναφορά, λιτανεία.
  • καταδίκη, υβρεολόγιο, fulmination, στιγματισμού, κατάρα, διαφωνία, προειδοποίηση, βρισίδι, φιλιππικός, τσιμεντοκονία, αγόρευση, ομοβροντία, επίπληξη, μάσημα.
  • κατάργηση.
  • πάθηση, ασθένεια, κατάθλιψη.
  • παράπονο, αδικία, βλαμμένος, κακουχίες, λάθος, πρόβλημα, σκύλα, φωνάζω.
καταγγελία Συνώνυμο συνδέσεις: θρήνος, θρηνολογία, αντίρρηση, απλό, λιτανεία, καταδίκη, υβρεολόγιο, κατάρα, διαφωνία, προειδοποίηση, βρισίδι, τσιμεντοκονία, αγόρευση, ομοβροντία, επίπληξη, κατάργηση, ασθένεια, κατάθλιψη, παράπονο, αδικία, κακουχίες, λάθος, πρόβλημα, σκύλα, φωνάζω,

καταγγελία Αντώνυμα