κατέχουν ΣυνώνυμαΚατέχουν Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • δική, έχουν, κρατήστε, απολαύστε, αποκτούν, κρατήσει, διατηρούν, κληρονομούν, λάβετε, διατήρηση, πιάστε, προσκολλώνται.

κατέχουν Συνώνυμο συνδέσεις: δική, έχουν, κρατήστε, απολαύστε, κρατήσει, διατήρηση, προσκολλώνται,