εφόρμηση ΣυνώνυμαΕφόρμηση Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • άλμα, επίθεση, άνοιξη, απεργία, περάσει.
  • έναρξη, ροή, torrent, πλημμύρα, επίθεση, θύελλα, κατακλυσμό, πρόσβαση, ξέσπασμα.

Εφόρμηση Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • αρπαγή, άλμα, άνοιξη, επίθεση, βουτήξετε, πτώση, έκπληξη, απεργία.

εφόρμηση Συνώνυμο συνδέσεις: άλμα, επίθεση, άνοιξη, απεργία, περάσει, έναρξη, ροή, torrent, πλημμύρα, επίθεση, ξέσπασμα, αρπαγή, άλμα, άνοιξη, επίθεση, πτώση, έκπληξη, απεργία,

εφόρμηση Αντώνυμα