ελάχιστη Συνώνυμα


Ελάχιστη Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • μυλοκόπι, exiguous, τσιγγούνης, λιγοστά, αραιά, ανεπαρκής, ανταλλακτικά, λεπτό, σύντομο, εν ανεπαρκεία.

Ελάχιστη Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • περιορίζουν, όριό, μνησικακία, φως, αμελώ, παρακρατήσει, συντομεύτηκε, άπαχο, διανέμουν.
ελάχιστη Συνώνυμο συνδέσεις: exiguous, τσιγγούνης, λιγοστά, ανεπαρκής, ανταλλακτικά, όριό, μνησικακία, αμελώ, παρακρατήσει, άπαχο, διανέμουν,

ελάχιστη Αντώνυμα