εκτιμώ Συνώνυμα


Εκτιμώ Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • αναγνωρίζουν, πιστωτικές, ευχαριστώ.
  • αξία, βραβείο, αυτοεκτίμηση, θησαυρός, θεωρούν, θαυμάστε, αγαπάμε, απολαύστε, γεύομαι, απολαμβάνουν, όπως, σκάβουν.
  • αποκτήσουν, εκ των προτέρων, αυξάνονται, να ενισχύσει, αυξήσει, φουσκώνουν, να αναβαθμίσετε, ανεβαίνουν.
εκτιμώ Συνώνυμο συνδέσεις: αναγνωρίζουν, βραβείο, αγαπάμε, απολαύστε, γεύομαι, αποκτήσουν, εκ των προτέρων, αυξήσει, φουσκώνουν, ανεβαίνουν,

εκτιμώ Αντώνυμα