εδραιωμένη ΣυνώνυμαΕδραιωμένη Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • καθιερωμένα, σταθερό, ριζωμένη, κολλήσει, εμφυτεύεται, ενσωματωμένο, πάγια, ensconced, βαθιά ριζωμένη, βαθιά.

εδραιωμένη Συνώνυμο συνδέσεις: σταθερό, κολλήσει, βαθιά ριζωμένη, βαθιά,