γλουταμική ΣυνώνυμαΓλουταμική Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • πληθώρα, υπέρβαση, πολυτέλεια, υπερβολή, πλεόνασμα, πλημμύρα, κατακλυσμό, συμφόρηση, κορεσμός, redundance, παρέλκει.

Γλουταμική Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • υπερπροσφοράς, πλημμύρες, υπερφόρτωση, χωματερή, ξεφορτώνουν, προσαύξηση.
  • χορταίνω, surfeit, φαράγγι, να πράγματα, χώνω, μπουλόνι, να συμπληρώσει, να γουλιά, λύκος.

γλουταμική Συνώνυμο συνδέσεις: πληθώρα, υπέρβαση, πολυτέλεια, υπερβολή, πλημμύρα, παρέλκει, χωματερή, προσαύξηση, χορταίνω, φαράγγι, χώνω, λύκος,

γλουταμική Αντώνυμα