γεγονός Συνώνυμα


Γεγονός Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • επικαιρότητα, πραγματικότητα, αλήθεια, βγαίνω, στατιστική, verity, βεβαιότητα, εμφάνιση, κυρίως, συγκεκριµένου, καθορισµένου.
γεγονός Συνώνυμο συνδέσεις: επικαιρότητα, πραγματικότητα, αλήθεια, στατιστική, verity, βεβαιότητα, εμφάνιση, κυρίως,