γίνει απόσβεση Συνώνυμα


Γίνει Απόσβεση Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • κοιτάξουμε προς τα κάτω, υποτιμώ, διασύρουν, δυσφημεί, χλεύη, ελαφρά, περιφρόνηση, καταδέχομαι, παρεκκλίνουν, μομφή, μάσα, γελοιοποίηση.
  • υποτιμήσουν, ελαττώσει, κάτω, φτηναίνω, πτώση, φθίνει, παρακμή, μειώνει, νεροχύτη, άμπωτη, κατρακύλισμα, sag, στεγνωτήρια, βυθίσει.
γίνει απόσβεση Συνώνυμο συνδέσεις: κοιτάξουμε προς τα κάτω, διασύρουν, χλεύη, περιφρόνηση, καταδέχομαι, παρεκκλίνουν, μομφή, μάσα, γελοιοποίηση, κάτω, φτηναίνω, πτώση, φθίνει, παρακμή, νεροχύτη, άμπωτη, sag, στεγνωτήρια,

γίνει απόσβεση Αντώνυμα