βλάπτει Συνώνυμα


Βλάπτει Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • εξύβριση, προσβολή, θλίψη, ενόχληση, αμηχανία, νέκρωση, ταπείνωση.
  • πληγή, μώλωπας, φυσήξει βλάψει, βλάψει, πόνος, pang, πονούν.

Βλάπτει Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • προσβάλω, προσβολή, λάθος, κακοποίηση, κακομεταχείριση, vex, φθόνο, χαλάσει, αγωνία, πανούκλα, θύμα.
  • τραυματίσει, βλάψει, πληγή, βλάψουν, μαρ, ακρωτηριάσουν, ακρωτηριάζουν, βασανιστήρια, πόνο, πονούν.
βλάπτει Συνώνυμο συνδέσεις: εξύβριση, προσβολή, θλίψη, ενόχληση, αμηχανία, νέκρωση, πληγή, πόνος, pang, πονούν, προσβάλω, προσβολή, λάθος, κακομεταχείριση, φθόνο, χαλάσει, αγωνία, πανούκλα, θύμα, πληγή, βλάψουν, μαρ, ακρωτηριάσουν, ακρωτηριάζουν, βασανιστήρια, πονούν,