αφιερωμένο ΣυνώνυμαΑφιερωμένο Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • πιστοί, πιστός, ένθερμους, αφοσιωμένος, εξέταση, φροντίδα, αφιερωμένο, δεσμευτεί, εμπλέκονται, στοργικός, ζεστό, τρυφερός, στενή, αξιόπιστη, συνημμένο, λάτρης.

αφιερωμένο Συνώνυμο συνδέσεις: πιστοί, πιστός, αφοσιωμένος, εξέταση, αφιερωμένο, στοργικός, ζεστό, στενή, αξιόπιστη, λάτρης,

αφιερωμένο Αντώνυμα