ατιμία Συνώνυμα


Ατιμία Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • roguery, πονηριά, στρεψοδικία, πανουργία, τεχνάσματα, ανεντιμότητα, απάτη, εξαπάτηση, διαφθορά, προστυχιά.

Ατιμία Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • ατιμία, ανυποληψία, ντροπή, δυσφήμιση, σκάνδαλο, όνειδος, shamefulness, κακία, διαφθορά, προστυχιά, κακό, αποστροφή.
  • ντροπή, υποβάθμιση, δυσφήμιση, ανυποληψία, έλλειψη σεβασμού, υποτίμηση, παρέκκλιση, μομφή, ατίμωση, δυσφήμηση, όνειδος.

Ατιμία Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • ντροπή, δυσφήμιση, υποβαθμίσει υποτιμήσει, ταπεινώσει, προσβολή, οργή.
ατιμία Συνώνυμο συνδέσεις: πονηριά, στρεψοδικία, πανουργία, τεχνάσματα, απάτη, εξαπάτηση, διαφθορά, προστυχιά, ατιμία, ανυποληψία, ντροπή, δυσφήμιση, σκάνδαλο, όνειδος, κακία, διαφθορά, προστυχιά, κακό, αποστροφή, ντροπή, δυσφήμιση, ανυποληψία, μομφή, ατίμωση, δυσφήμηση, όνειδος, ντροπή, δυσφήμιση, ταπεινώσει, προσβολή, οργή,

ατιμία Αντώνυμα