ασφαλιστικά μέτρα ΣυνώνυμαΑσφαλιστικά Μέτρα Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • εντολή, νουθεσία, δίδαγμα, διαγωνισμούς, απαίτηση, κατεύθυνση, κανονισμός, διάταγμα, απόφαση, fiat.

ασφαλιστικά μέτρα Συνώνυμο συνδέσεις: εντολή, νουθεσία, απαίτηση, κατεύθυνση, διάταγμα, απόφαση, fiat,