ανθεκτικό ΣυνώνυμαΑνθεκτικό Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • εύρωστο, στερεό, ισχυρή, ήχου, ουσιαστική, σταθερή, ανθεκτικό, διαρκή, μόνιμη, νομοταγής, αμετάβλητος.

ανθεκτικό Συνώνυμο συνδέσεις: ισχυρή, σταθερή, ανθεκτικό, διαρκή, αμετάβλητος,

ανθεκτικό Αντώνυμα