ανάλυση Συνώνυμα


Ανάλυση Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • ανατομή, anatomization, ανάλυση, διαλογής, διαχωρισμός, διαίρεση, δοκιμασία, διάγνωση, μείωση.
ανάλυση Συνώνυμο συνδέσεις: ανάλυση, διαίρεση, δοκιμασία, διάγνωση, μείωση,