ανάλογη Συνώνυμα


Ανάλογη Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • ανάλογη.
  • αναλογικές.
  • συγκρίσιμα, akin, παρόμοια, αδελφή, cognate, συμπαθής, στενή, όσο, αντίστοιχα, παράλληλα, αρμονία, ομόλογο.
ανάλογη Συνώνυμο συνδέσεις: ανάλογη, akin, παρόμοια, cognate, συμπαθής, στενή, παράλληλα, αρμονία, ομόλογο,

ανάλογη Αντώνυμα