ακίνητος ΣυνώνυμαΑκίνητος Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • αδρανή, ακίνητα, ακινητοποιημένο, ακόμα, ήρεμη, ήσυχη, ανενόχλητος, παγωμένος, άκαμπτος, σκληρό, σταθερό, σε κατάσταση ηρεμίας, στατική, εν στάσει, παραλύσει, αδιάφορη.

ακίνητος Συνώνυμο συνδέσεις: αδρανή, ακόμα, σκληρό, σταθερό, παραλύσει, αδιάφορη,

ακίνητος Αντώνυμα