αιτία Συνώνυμα


Αιτία Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • αρχή, επιχείρηση, κίνηση, αιτιολόγηση, έμπνευση, δόγμα, στόχος.
  • προγενέστερες, ρίζα, καταγωγή, κινητήρια δύναμη, καθοριστικός παράγοντας, γένεση, κίνητρο, ερέθισμα, αιτιολογία, την αιτιώδη συνάφεια.
  • στόχος, κίνητρο, σκοπός, λόγος, αντικείμενο, τελεολογία.

Αιτία Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • αποτέλεσμα, επιφέρει, παράγουν, δημιουργία, να πυροδοτήσει, δημιουργούν, οδηγήσει σε, έχει ως αποτέλεσμα, υποχρεώνουν, προκαλέσει, προκαλούν.
αιτία Συνώνυμο συνδέσεις: αρχή, επιχείρηση, κίνηση, έμπνευση, δόγμα, προγενέστερες, ρίζα, καταγωγή, γένεση, κίνητρο, ερέθισμα, την αιτιώδη συνάφεια, κίνητρο, αποτέλεσμα, παράγουν, δημιουργία, οδηγήσει σε, υποχρεώνουν, προκαλέσει, προκαλούν,