έχουν ΣυνώνυμαΈχουν Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • κατέχουν, δική, κρατήστε, αποκτούν, πάρει, περιλαμβάνουν, περιέχει, περιλαμβάνει, εμφανίσετε, πρόδηλη.
  • υφίστανται, υποφέρουν, εμπειρία, αισθάνονται, απολαύστε, υπομείνει, διατήρηση.

έχουν Συνώνυμο συνδέσεις: κατέχουν, δική, κρατήστε, περιλαμβάνουν, περιλαμβάνει, υφίστανται, υποφέρουν, εμπειρία, απολαύστε, διατήρηση,