έχουν θέα Συνώνυμα


Έχουν Θέα Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • αγνοήσει, αγνοούν, δικαιολογία, συγχωρεί, ανέχεται, συγχώρηση, κλείνει το μάτι σε.
  • εποπτεύει, επιβλέπει, άμεση, έρευνα, ρολόι, πρόσεχέ, διαχείριση, επιθεωρεί, εξονυχιστικά, επιβλέπω.
  • χάσετε, παραμελήσει, ξεχνάμε, ελάχιστη, παραλείψτε, ελαφρά, παραλείψετε, άνω διάβασης, αδιαφορία, αγνοούν.
έχουν θέα Συνώνυμο συνδέσεις: αγνοήσει, δικαιολογία, συγχωρεί, ανέχεται, συγχώρηση, κλείνει το μάτι σε, επιβλέπει, έρευνα, διαχείριση, επιβλέπω, ελάχιστη, αδιαφορία,