έξυπνο Συνώνυμα


Έξυπνο Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • επιδέξιος, ευκίνητος, εύχρηστο, επιτήδειος, ικανή, αρμόδιας, αποδοτική, εμπειρογνώμονας.
  • φωτεινά, πρόθυμοι, απότομη, γρήγορη, έξυπνη, πρωτότυπη, εφευρετική, ευφυή, επιφυλακή, γρήγορη-έχων πνεύμα, πολυμήχανος, οξυδερκής, εξυπνάδα, έξυπνος.
έξυπνο Συνώνυμο συνδέσεις: επιδέξιος, ευκίνητος, εύχρηστο, επιτήδειος, ικανή, πρόθυμοι, απότομη, γρήγορη, έξυπνη, ευφυή, επιφυλακή, γρήγορη-έχων πνεύμα, πολυμήχανος, οξυδερκής, έξυπνος,

έξυπνο Αντώνυμα