ένθερμος ΣυνώνυμαΈνθερμος Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • σταθερή, αποφασιστική, αξιόπιστη, σταθερός, πιστός, αληθή, αφιερωμένο, παλληκάρι, αληθινή-μπλε, έγκυρα.

Ένθερμος Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • πιστός.

ένθερμος Συνώνυμο συνδέσεις: σταθερή, αποφασιστική, αξιόπιστη, σταθερός, πιστός, αφιερωμένο, παλληκάρι, αληθινή-μπλε, πιστός,

ένθερμος Αντώνυμα